Oldal kiválasztása

Úgy tekintenek Rá, mint a három főistenség (Brahma, Vishnu, Shiva) inkarnációjára. A neve két fontos szóból tevődik össze:

  • Datta – ’adott’
  • Atreya – ’Atri fia’, innen származik a megnevezés

Shri Dattatreya egy ősi inkarnáció, akit évszázadok óta tisztelnek. Dattatreya egy Univerzális Guru, aki válságok idején jelenik meg, amikor az emberiség eltávolodik a tisztaságtól, és különféle bűnök eresztenek gyökeret az életükben.

Atri egy különleges látnok volt, aki megtapasztalta a Brahmant, az örök Bölcsességet. Isten megajándékozta egy fiúval, akiben megnyilvánult Brahma, Vishnu és Shiva összefont ereje és bölcsessége, ezért szokták háromfejűként ábrázolni. A három fej a Guru három fő attribútumát jelképezi, melyek a megvilágosodott tudás, az erényes cselekedetek és a szigorú bűnbánat.

 

Legenda

 

A legendák szerint Dattatreya Atri és Anusuya leszármazottjaként jött a világra a védikus korszakban. Sati Anusuya a férje iránti odaadásáról vált híressé. Ő volt a szűziesség és a tisztaság megtestesítője. Ebből kifolyólag olyan spirituális erővel rendelkezett, hogy az egyenetlen út simává változott a léptei alatt. Ez a jámbor nő féltékenységet és irigységet keltett másokban. A hiedelem szerint egyszer a bölcs Narad Anusuya-t magasztalta a férje iránt érzett hatalmas és tiszta odaadásáért Brahma, Shiva és Vishnu istenségek feleségei előtt, ezért azok féltékenyek lettek Anusuya-ra. Ily módon az istennők arra kérték férjüket, hogy derítsék fel Narada kijelentésének hitelességét. Brahma, Vishnu és Shiva így hát útra kelt.

Amíg Atri az otthonától távol volt, és egy folyópartnál áldozott, addig a három istenség koldusnak álcázta magát, és odamentek Atri házához, majd bekopogtak, és alamizsnát kértek: “Bhavati Bhikshan Dehi” (Ó Anyám! Kérlek, adj nekünk eledelt!). Anusuya meg is jelent az ennivalóval, mire a hármasnak az az ötlete támadt, hogy az ételt kacéran készítse el és nyújtsa át nekik. Szokás szerint bűnnek nyilvánítják, ha a házigazda visszautasítja egy vendég kívánságát, mivel Isten után a vendéget becsülik a legjobban. Így hát Sati Anusuya nagy dilemmába keveredett. Elmosolyodott majd eképp tanakodott: „Teljesen megtiszultam a szent Atrival élt kapcsolatunk által. Milyen rontást tehet bennem a kéjelgés istene? Semmitől sem félek. Amikor ételt fogadnak el kezeimből, úgy tekintek majd rájuk, mint saját gyermekeimre, és nem úgy, mint felnőtt férfiakra!”
Gondolatai – egy tiszta és istenfélő ember gondolatai – azonnal valósággá váltak, a vendégek gyerekekké lettek!

A bölcs Atri, amikor hazatért, azt látta, hogy Anusuya három gyermeket ölelget. Anusuya arra a következtetésre jutott, hogy „ezeket a gyerekeket Isten ajándékozta nekünk, mivel hiányoztak eddigi életünkből”. Atri ennek nagyon megörült, és elnevezte őket Datta-nak, ami adottat jelent. Ekkor a három istenség visszaváltozott, és felfedték az igazságot. Magasztalták Anusuya tisztaságának és szüziességének erejét, amely legyőzte hármójuk egyesített hatalmas erejét. Atri és Anusuya megkérte őket, hogy ha tehetik, maradjanak meg fiukként. Beleegyeztek, és a három istenség egy testet öltött.

Így inkarnálódott Shri Dattatreya, akit Gurudeva Datta (a Guruk Guruja) néven ismernek.

 

dattatreya

 

A Dattatreya-ábrázolások attribútumainak jelentősége

  • Tehén: mindig mellette van, a Föld Anyát és a Dharmát képviseli. Ő a Kamadhenu, a vágyakat teljesítő tehén.
  • Négy kutya: a négy védát (legősibb hindu szent írásokat) jelképezik.
  • Háromágú szigony: túllépte a három gunát (mozgató erőt), amelyek a világ illúzióját keltik: Sattva – megvilágosodás, Rajas – cselekvés, Tamas – tehetetlenség.
  • ‘Sudharshana chakra’: az egyedi forgó korong azt mutatja, hogy az idő (múlt, jelen, jövő) felett áll, hiszen mivel Ő forgatja ezt a korongot, Ő irányítja az időt is.
  • Kagyló: az AUM örök hangját képviseli – ez a Tiszta Lélek megnyilvánulása, az élet és az univerzum princípiuma.
  • ‘Bhasma’: a hamu a Vairaagya-t (érzelmi vágyaktól mentességet) és a tisztaságot jelképezi, valamint a teremtett, anyagi világ múlandóságát és végső formáját szimbolizálja.
  • Tál: mindig magával hordja, és a kéregetésre utal, valamint arra tanít, hogy megosszuk vagyonunkat és ételünket másokkal.
  • ‘Japa-mala’: rózsafüzér, arra emlékeztet, hogy Isten szent nevét dícsérjük, és a lábainál meditáljunk, megváltásunk csakis ettől a fegyelemtől függ.

 

Shri Mataji tanítása Dattatreyaról

 

Azért jött a Földre, hogy feltárja az embereknek Isten titkait, megmutassa Isten létét, és segítsen nekik átkelni az Illúziók óceánján. A fejlődést nem irányíthatták tovább olyan emberek, akik a tudatlanságban éltek, ezért az ősi mester inkarnációiban újból és újból útmutatást adott nekik. Háromfejű gyerekként alkotta az Adi Shakti, aki a Treta Yugában Sati Anasuyaként jelent meg a földön, a bölcs Atreya feleségeként. Adi Nathként született, aki a dzsainizmus – a világ egyik legősibb vallása – alapítója. Később Raja Janakaként jelent meg, aki Janaki (Sita, Rama felesége) apja volt.

Zaratusztraként is megszületett, őt az óperzsák tisztelték. Ábrahámként, később pedig Mózesként látott napvilágot, akiket a júdaizmus atyjainak tartanak. Kínában Konfuciusz és Lao-ce-ként jelent meg, Görögországban pedig Szókratészként. Másik fontos inkarnációja Mohamed Száhib, a Hírnök (Paigamber) és az iszlám alapítója, akinek leánya, Fatima, Sita ujjászületése, vagyis az Adi Shakti inkarnációja. Majd Guru Nanakként jelent meg, aki a szikh vallás alapítója, nővére pedig Nanaki (Janaki, Sita, Fatima) volt. Nemrégiben Maharasthrában született újjá a Shirdi-i Shri Sai Babaként (Sai Nath). Teljességében tíz fontos tanítóként jelent meg Dattatreya a történelmünkben.

“Előbb az egyensúly létezik. Minden fanatizmus, amely elítéli a vallásokat vagy valamelyik inkarnációt, az dharma-ellenes. Ezek mind egyensúlyvesztéshez vezetnek, ami azt jelenti, hogy nem értettétek meg a dharma lényegét, mivel vakokká lettetek. Ha valaki azt mondja, hogy valami hibás Krisztus tanításában, az éppolyan téves, mint az, ha azt mondaná, hogy valami helytelen Mózes, Datattreya vagy akár Nanaka tanításában. Mohamed Száhib azt hitte, minden szükségeset elmondott, és nem kell majd visszatérnie. De amikor látta a sok rémes fanatikust – akik még ma is azok –, a következőket gondolhatta: »Inkább megszületek újra, mit tehetnék ezekkel a féktelenekkel? Épp az ellenkezőjét cselekszik annak, amit hirdettem nekik. Mivel kijelentettem, nem fogok többé eljönni, ezért fanatikusakká válnak.« Meg kellett ismét születnie, mivel láthatjátok, az emberek olyannyira balgák, hogy ezek az inkarnációk sem tudják, mit is tegyenek. Nem tudhatni, ezek az emberek miként fognak viselkedni.” (1980 – Egyesült Királyság – Hampstead)

“Köztetek vannak olyan emberek, akikben nem történt meg a felismerés. A közleményem kidolgozza bennük a felismerést. Felismerés nélkül nem láthatjátok a színjátékot, a színjáték felismerése nélkül nem lehet önbizalmatok, önbizalom nélkül nem lehettek Guruk, ha nem váltok Guruvá, akkor nem segíthettek másokon, és ha nem segíthettek másokon, akkor nem válhattok boldogakká. A láncolatot nagyon könnyű megszakítani, de nektek az a dolgotok, hogy láncokat hozzatok létre. Mindnyájan ezt akartátok. Tehát legyetek magabiztosak, örömteliek és vidámak, az erőm védelmez benneteket, a szeretetem táplálni fog benneteket, és a természetem békével és örömmel fog betölteni titeket.” (1979 – London)